Việt Nam Tiếp Thị

danh mục sản phẩm
    ...

QUI ĐỊNH

Những thông tin về chính sách sử dụng dịch vụ mua hàng của Vietnamtiepthi

I. Thông báo về thỏa thuận sử dụng và sự sửa đổi, bổ sung.


VIETNAMTIEPTHI đăng tải thỏa thuận sử dụng trên trang chủ của website VIETNAMTIEPTHI với các điều khoản và điều kiện. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của thỏa thuận sử dụng (TTSD) này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật. Thành  viên của VIETNAMTIEPTHI có trách nhiệm xem qua các điều khoản và điều kiện trong TTSD trong quá trình mua hàng.


II. Quý khách đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin:


Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách khi đặt hàng, mua hàng.


Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng… tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách.


III. Tài khoản Thành  viên, mật khẩu và sự bảo mật.


Thông tin về tài khoản của quý khách bao gồm tên đăng nhập, tên đầy đủ, điện thoại, email, địa chỉ mới nhất, chúng tôi sẽ lưu trong đơn hàng để phục vụ cho việc thanh toán & giao hàng đến quý khách.


Ngoài ra các thông tin bảo mật khác như mật khẩu, câu hỏi bí mật, chúng tôi sẽ không lưu giữ.


Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý :


Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật.

  Bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.
Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.


IV. Sự hủy bỏ


Quý khách có thể hủy bỏ đơn hàng trước thời gian người bán gửi hàng. Nếu đơn hàng đã được chuyển đi thì việc hủy hàng là không thể.


Nếu đơn hàng đang được chuyển đi mà Quý khách vẫn muốn hủy thì vui lòng thỏa thuận với chủ Gian hàng.


V. Trả lại tiền thanh toán


Những sản phẩm trên VIETNAMTIEPTHI do người bán tự đăng thông tin, cập nhật và quản lý, mỗi Gian hàng bán hàng sẽ có hình thức vận chuyển và thanh toán riêng. Quý khách vui lòng liên hệ và thương lượng với người bán để được cung cấp thông tin cụ thể.

 


   

Lượt xem: 4593