Công ty TNHH Chiếu sáng HTC Lighting Việt Nam  
Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: 0963977962  
Email: haithuphuong91@gmail.com  
Fax:  
Website: https://shop.zalo.me/store/3847846212041933889?src